Ternita EmV
Din fokuserede it partner

Velkommen!

Dette er hjemmesiden for firmaet Ternita EmV. Ternita tilbyder ydelser indenfor følgende områder af it-faget:

Software

Udvikling foretages primært i programmeringssproget C til platformene Windows og Unix/Linux (både 32- og 64-bit platforme). Stor erfaring haves med nedenstående teknologier:

SAP RFC
Remote Function Call interface til SAP
MQSeries API
Application Programming Interface til IBM Websphere messaging system
ODBC
Open Database Connectivity API til data access
LDAP / ADSI / NTLM
Administration af accounts i Windows Active Directory
MS Cluster API
Programmering mod Microsoft Cluster systemer
OS / FS
Grundlæggende funktionalitet i Operativ- og Filsystemer
GUI
Udvikling af grafiske brugerflader
TCP/IP
Netværkskommunikation og protokoller

Opgavetypen kan være at kode et interface mellem heterogene systemer, hvor der ikke eksisterer en brugbar standardløsning. Et andet eksempel er udvikling af software til automatisering af interne processer. Det kunne have forbindelse til natlig batch-afvikling eller funktioner til brug i en Servicedesk.

Ternita lægger stor vægt på at skrive stabil og effektiv kode. Såfremt der alligevel findes en programmeringsfejl, vil rettelsen altid blive foretaget så hurtigt som muligt og uden yderligere beregning.

Programmer kan leveres med tilhørende sourcekode for en beskeden merpris (typisk 25% af udviklingsomkostningerne). Med denne option kan kunden selv tilpasse eller vidreudvikle produktet. Ternita forbeholder sig dog rettighederne til koden og kunden må ikke videresælge produktet uden forudgående aftale med Ternita.

Råd og vejledning

Ternita er altid parat til at rådgive vedrørende it-problemstillinger. Emnet kunne være et grundlæggende valg af arkitektur, hardware dimensionering eller konfiguration af systemsoftware. Alternativt kan en henvendelse dreje sig om en aktuel fejl eller problemstilling, hvortil der er behov for hjælp. Ternita bestræber sig på at svare hurtigt og konkret på alle henvendelser. Omkostninger pålægges kun for større, tidskrævende sager, hvor kundens accept er givet på forhånd.

Konsulentydelser

Ternita kan også indtræde i en konsulentrolle af kortere eller længere varighed. Ydelsen kan enten leveres via. korrespondance eller on-site hos kunden. Der kan f.eks. være tale om udarbejdelse af tekniske specifikationer, dokumentation, fejlsøgning, opkøring af servere eller installation/konfiguration af softwareprodukter.

Stor erfaring haves med bl.a. Windows- og Linuxbaserede servere, patchning, overvågning, automatisering af processer og virtualisering (VMware). Der kan f.eks. varetages opgaver vedrørende fil- og database systemer, backup, migrering af data, opgradering af OS og programmer samt ad-hoc opgaver indenfor it drift.